Hoewel elke vraag uniek is, verloopt het visualiseren van informatie vaak volgens onderstaand stappenplan. Samen komen we tot de kern van jouw of jullie boodschap

1.

Initiëren en Definiëren

We bepalen de kernboodschap(pen) en bespreken wat je wilt visualiseren, voor welke doelgroep de visualisatie bestemd is en wat de uiteindelijke vorm moet worden. Aan de hand hiervan maak ik een offerte en ontwerp ik het concept.

Concept

2.

Verkennen en Analyseren

Als een verkenner structureer, analyseer en schematiseer ik alle aangeleverde informatie van e-mails en rapporten tot foto’s van flip-overs en aantekeningen. Hoe complex jullie vraag is, wordt mede bepaald door de hoeveelheid hoofd- en subonderdelen van jullie informatie. Op basis van alle verkregen informatie werk ik het concept verder uit en maak ik een voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

3.

Structureren en Vormgeven

Op basis van het voorlopige ontwerp kijken we of ik de juiste snaar heb geraakt en of de kernboodschap helder is vormgegeven. Het voorlopige ontwerp en/of concept passen we eventueel aan. We werken richting het definitieve ontwerp.

Definitief ontwerp