Project Description

visual notes for Humathon

A Hackathon for Humanity

Humathon.org is een wereldwijd initiatief dat Hackathons organiseert over wat het betekent om mens te zijn in het digitale tijdperk. Tijdens de eerste Humathon in Amsterdam tekende ik live mee met het tekenteam. We schetsten digitaal een aantal visual notes, zogenoemde ‘quickies’. Belangrijke inzichten en ideeën die naar voren kwamen tijdens de discussies, zijn samen met deze visuele notities later gebundeld en uitgegeven in een WhiteBook.

visual notes for Humathon

Het Whitebook

Het WhiteBook is een uitgave van Humathon.org. In het WhiteBook presenteert Humathon.org een selectie van gedachten en ideeën die naar voren zijn gekomen tijdens de laatste Humathon, a Hackathon for Humanity, in Amsterdam. Humathon.org hoopt op deze manier de discussie over menselijk handelen in het digitaal tijdperk levendig te maken.