deep democracy ijsberg

Benut de wijsheid van de groep. Deep democracy is een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden onderzocht in dialoog en in discussie. Het ijsberg model van McClelland wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van de groep en het individu.