portfolio

2024-06-06T13:31:27+01:00

deep democracy

Benut de wijsheid van de groep. Deep democracy is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflicthantering.

2024-06-06T13:30:09+01:00

Infographic cafeïne

Cafeïne is een natuurlijke stof die voorkomt in een aantal plantensoorten, waaronder koffie, thee en cacao. Door de werking van adenosine te blokkeren, fungeert cafeïne als een bedrieger voor je lichaam.